Službene stranice streljačkog saveza istarske županije

Ciljevi Saveza su unapređivanje, razvoj i širenje streljačkog sporta među građanima, osobito mladeži, te razvitak odgojnih, moralnih i etičkih vrijednosti.

VIJESTI SA NATJECANJA

O SAVEZU

Streljački savez Istarske županije osnovan je 1998. godine na inicijativu sportskih streljačkih klubova koji djeluju na području Istarske Županije.
Ciljevi saveza jesu:
Koordinacija i usklađivanje streljačkih i drugih programskih športskih aktivnosti članica Saveza;
Sudjelovanje u unapređivanju stručnog rada, školovanja i usavršavanja streljačkih sudaca, instruktora i trenera;
Utvrđivanje posebnih uvjeta za organiziranje streljačkih natjecanja i sustava natjecanja na području na kojem djeluje;
Provođenje svih streljačkih natjecanja koja su kalendarom natjecanja Hrvatskog streljačkog saveza povjerene Savezu;
Skrb o izgradnji, održavanju, upravljanju i korištenju streljačkh objekata i opreme;
Organiziranje marketinga, propagande i informativne djelatnosti u streljačkom športu te ostale djelatnosti utvrđene člankom 12. Statuta.

Zatvori izbornik