Službene stranice streljačkog saveza istarske županije

VIJESTI

POZIVI

OSTALO

O SAVEZU

Streljački savez Istarske županije osnovan je 1998. godine na inicijativu sportskih streljačkih klubova koji djeluju na području Istarske županije. Ciljevi saveza jesu: Koordinacija i usklađivanje streljačkih i drugih programskih sportskih aktivnosti članica Saveza; Sudjelovanje u unapređivanju stručnog rada, školovanja i usavršavanja streljačkih sudaca, instruktora i trenera; Utvrđivanje posebnih uvjeta za organiziranje streljačkih natjecanja i sustava natjecanja na području na kojem djeluje; Provođenje svih streljačkih natjecanja koja su kalendarom natjecanja Hrvatskog streljačkog saveza povjerene Savezu; Skrb o izgradnji, održavanju, upravljanju i korištenju streljačkih objekata i opreme; Organiziranje marketinga, propagande i informativne djelatnosti u streljačkom sportu te ostale djelatnosti utvrđene člankom 12. Statuta.